Thursday, October 22, 2009


okolice zamieszkiwanego przeze mnie hostelu / w sumie na obrzeżach Barcelony

No comments:

Post a Comment