Wednesday, October 21, 2009


po mordzie byka, nikt już nie zwraca na niego większej uwagi

No comments:

Post a Comment